صفحه اصلی / شهر کسب و کار

کرمانشاه

استان کرمانشاه در سال 1316 با مساحت 24,998 کیلومتر مربع در جنوب استان کردستان تاسیس شد. مرکز آن شهر کرمانشاه می باشد. در ادامه آگهی های این استان را مشاهده نمایید: