آزمایشگاه طبی

آزمایشگاه طبی - لیست آزمایشگاه های تشخیص طبی ، پاتولوژی و آسیب شناسی

ارسال شده 4 ماه پیش توسط دکتر رضایی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و تشخیص طبی دکتر رضایی خیابان کوهسنگی مکان آزمایشگاه پاتوبیولوژی و تشخیص طبی دکتر رضایی در خیابان کوهسنگی روبروی بیمارستان قائم مشهد میباشد....

 آزمایشگاه طبی /  مشهد / 11827 بازدید

Cart
Your cart is currently empty.