کاوش‌بازار > دسته‌بندی

آزمایشگاه طبی

آگهی

آزمایشگاه مشهد پاتوبیولوژی و تشخیص طبی دکتر رضایی در خیابان کوهسنگی در خیابان کوهسنگی روبروی بیمارستان قائم مشهد است. آزمایشگاه مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای...

 آزمایشگاه طبی /  مشهد / ❤محبوب ✩ ویژه‌

آگهی

آزمایشگاه طبی در منطقه زیباشهر تهران فعالیت میکند. خدمات این آزمایشگاه طبی شامل: مشاهده آنلاین نتایج آزمایش بدون نیاز به مراجعه حضوری، اعزام کارشناس جهت...

 آزمایشگاه طبی /  تهران

آگهی

آزمایشگاه طبی در وکیل آباد مشهد میباشد. هدف اصلی از تاسیس این آزمایشگاه طبی خدمت رسانی به تمامی اقشار جامعه با تعرفه دولتی و بهترین...

 آزمایشگاه طبی /  مشهد