صفحه اصلی / دسته بندی

آزمایشگاه طبی

آزمایشگاه طبی - لیست آزمایشگاه های تشخیص طبی ، پاتولوژی و آسیب شناسی

مکان آزمایشگاه پاتوبیولوژی و تشخیص طبی دکتر رضایی در خیابان کوهسنگی روبروی بیمارستان قائم مشهد است. آزمایشگاه مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای تمام اتوماتیک می...

 آزمایشگاه طبی /  مشهد / آگهی ویژه