صفحه اصلی / دسته بندی

صنایع دستی

لیست آگهی و مشاغل صنایع دستی شامل: چهل تیکه دوزی، خاتم کاری، گبه بافی، ماشته بافی، قلمزنی، حجاری سنگ، مکرومه بافی، سفالگری و گلیم

صنایع دستی چوبی (چوب خوب) تولید ظروف کاسه ، بشقاب ، شکلات خوری ، زیر کیکی چوب و دکوری چوبی با مدیریت احمدیان. در صورت...

 صنایع دستی /  مشهد