صفحه اول / ثبت آگهی رایگان

ثبت آگهی رایگان

ثبت آگهی رایگان است و اگر حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید بعد از ثبت آگهی در کاوش بازار متوجه متمایز بودن آن خواهید شد.

آگهی های رایگان برای مدت سه ماه و آگهی های ویژه برای مدت سه ماه، شش ماه و یکسال منتشر میشوند.

بعد از ارسال فرم آگهی، در مرحله بعد به شما «ویژه سازی» پیشنهاد می شود. میتوانید با انتخاب دکمه “ثبت رایگان” پیشنهاد را رد کنید. (همچنین می توانید آگهی خود را بعد از تایید و انتشار ویژه سازی نمایید).

درباره ویژه سازی آگهی بیشتر بدانید: ویژه سازی آگهی چیست؟