صفحه اول / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

از اینکه کاوش بازار را انتخاب کردید ممنون هستیم. لطفا با رعایت قوانین و مقررات زیر به ما در پیشرفت برنامه و خدمات رسانی بهتر کمک کنید.

قوانین و مقررات استفاده از کاوش بازار

  • لطفا کلیه قوانین عرف در کشور را رعایت کنید.
  • از انتخاب نام کاربری غیر معمول خودداری کنید.
  • در هنگام ثبت آگهی از ارسال آگهی های متعدد با عناوین یکسان خودداری کنید.
  • از درج شماره حساب بانکی در متن آگهی خودداری کنید.
  • هر گونه آگهی که قوانین و مقررات را رعایت نکنند بدون اطلاع به کاربر خاطی حذف می گردد.