قصابه

آگهی

فروشگاه سموم کشاورزی باغبان در جاده هریس-مشگین شهر قصابه واقع شده است. تهیه و توزیع سموم دفع آفات نباتی و انواع کودهای ریز مغزی و...

 کشاوزی و ماشین آلات /  قصابه