تعرفه اشتراک ویژه مشاغل

مدت اعتبار ثبت رایگان کسب و کار در سایت کاوش بازار 15 روز میباشد. راهنمای ثبت رایگان کسب و کار

بعد از این مدت آگهی کسب و کار و مشاغل شما از حالت انتشار خارج می شود.

اما برای اینکه آگهی شما مدت زمان بیشتری روی سایت باقی بماند نیازمند دریافت اشتراک ویژه در سایت هستید

و همینطور با داشتن اشتراک ویژه ، آگهی کسب و کار شما مورد بازدید بیشتری قرار می گیرد.

با اشتراک ویژه ماهانه یا سالانه که در این سایت کسب می کنید کسب و کار شما به طور خودکار در ابتدای

لیست دسته بندی مرتبط با مشاغل شما نمایش داده می شود و همینطور همیشه در ابتدای لیست جستجوها قرار می گیرد.

این ویژگی، بازدید از صفحه شما را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

این قابلیت به منظور حمایت از مشاغل معتبر برای بهتر دیده شدن و همینطور حمایت آنان از ما

برای تحقق هزینه های جانبی تعمیر و نگهداری سایت کاوش بازار می باشد.

پرسش و پاسخ

چه مشاغلی می توانند اشتراک ویژه کسب کنند؟

کلیه مشاغلی که معتبر بوده و به طور رایگان اقدام به ثبت کسب و کار خود در سایت کاوش بازار

می نمایند می توانند با پرداخت هزینه اشتراک 1 ماهه، یا 6 ماهه، و یا 1 ساله برای مشاغل مربوطه

خود اشتراک ویژه کسب نمایند.

مدت زمان و تعرفه های اشتراک ویژه چقدر است؟

  • اشتراک طرح 1 ماهه: امکانات این طرح شامل درج مشخصات کسب و کار با 5 تصویر برای مدت یک ماه می باشد. هزینه 10,000 تومان
  • اشتراک طرح 6 ماهه: امکانات این طرح شامل درج مشخصات کسب و کار با 10 تصویر برای مدت 6 ماه می باشد. هزینه 55,000 تومان
  • اشتراک طرح یکساله: امکانات این طرح شامل درج مشخصات کسب و کار با 20 تصویر برای مدت یک سال می باشد. هزینه 100,000 تومان

برای مشاغلی که از محبوبت خاصی بین مشتریان برخوردارند چه امتیازاتی دارید؟

ما همیشه نظرات کاربران و عموم مشتریان را در سایت دریافت می کنیم و چنانچه مشاغلی در سایت داشته باشیم

که خدمات شایسته ای ارائه می دهند و بین مردم و مشتریان محبوبت زیاد دارند. ما نیز وظیفه خود می دانیم

تا به پاس خدمات شایسته آنها، اعتبار اشتراک ویژه نیمه بها به آن کسب و کارهای محبوب ارائه دهیم.

Cart
Your cart is currently empty.