هیر

آگهی

اغذیه آوازه شهر هیر در جاده هیر - کوهساره واقع شده است. انواع فست فود از قبیل: پیتزا مخلوط، مخصوص، قارچ و گوشت، مرغ و...

 فست فود و پیتزا /  هیر