میبد

آگهی

پارچه سرای ابریشم در میدان وحدت شهر میبد واقع است. انواع پارچه نخی، پافر بارانی، اسکوئید، ژاکارد، انغوزه، مخمل کبریتی ساده و طرحدار، مجلسی، سوزن...

 پارچه و قماش /  میبد