خلیفان

آگهی

فروشگاه قطعات ماشین آلات کشاورزی سامعی در جاده بوکان شهر خلیفان میباشد. لوازم و قطعات ماشین آلات کشاورزی شامل: گاوآهن، بذرپاش، سم پاش، پمپ انژکتور،...

 کشاوزی و ماشین آلات /  خلیفان