کاوش‌بازار / شهر کسب و کار

تاکستان

آگهی های شهر تاکستان: این شهر در استان قزوین در شمال غربی ایران است. شهر تاکستان به عنوان دومین شهر مهم صنعتی استان محسوب می‌گردد.

تاکستان در غرب قزوین واقع شده و عواملی چون آب و هوای مناسب، حاصلخیزی خاک و دسترسی به

آب مورد نیاز برای کشاورزی سبب گسترش و توسعه اقتصادی تاکستان شده‌ است.

باغ‌های انگور این شهر شهرت فراوانی دارند. ره آوردهای این شهر انگور، کشمش، آبغوره و شیرهٔ انگور میباشد.

+ ثبت آگهی تاکستان
سبد خرید