اسلامشهر

آگهی های اسلامشهر: این شهر دومین شهر پرجمعیت در استان تهران است.

اسلامشهر زمین‌های کشاورزی مرغوب و حاصلخیزی دارد که مستعد کشاورزی هستند.

ساخت کارخانه‌های مهم و قدیمی در اطراف جاده قدیم ساوه باعث جذب مهاجران شد و رشد جمعیتی این منطقه را سبب شده است.

بزرگترین نمایشگاههای ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین استان و کشور در این شهر واقع شده است.

لیست شهرهااستان تهرانثبت آگهی