دستبند نقره روکش طلا

دستبند گل طرح زیر خاکی عقیق سرخ
دستبند گل طرح زیر خاکی عقیق سرخ
دستبند طرح زیر خاکی عقیق خراسانی
دستبند طرح زیر خاکی عقیق خراسانی
دستبند پهن سیاه قلم طرح طلا
دستبند پهن سیاه قلم طرح طلا
دستبند جواهری فیروزه اصل نیشابوری
دستبند جواهری فیروزه اصل نیشابوری

انگشتر زنانه روکش طلا

انگشتر پروانه مارکازیت فیروزه نیشابوری
انگشتر پروانه مارکازیت فیروزه نیشابوری
انگشتر نقره زنانه زیبا فیروزه نیشابوری
انگشتر نقره زنانه زیبا فیروزه نیشابوری
انگشتر نقره زنانه نگین زمرد‌ و یاقوت
انگشتر نقره زنانه نگین زمرد‌ و یاقوت
انگشتر جواهر زمرد اصل نگین دار
انگشتر جواهر زمرد اصل نگین دار