صفحه اول / شهر کسب و کار

کاریز

آگهی های شهر کاریز - کاریز شهری در بخش مرکزی شهرستان تایباد استان خراسان رضوی ایران است.

شغل مردم شهر کاریز بیشتر ترانزیت می باشد. این شهر در فاصله کمی در شمال شهر تایباد و در جاده تایباد به مشهد قرار دارد.

در زمان‌های قدیم به دلیل موقعیت جغرافیایی و تجاری دو کشور ایران و افغانستان، بیشتر مرکز کاروانسراها و استراحتگاه‌های کاروان هاو مسافرین بوده‌ است.

از ادغام روستاهای کاریز و سعد آباد در سال 1382 شهر کاریز تأسیس شده‌ است، کاریز به معنی قنات است.
سبد خرید