هیدج

آگهی های شهر هیدج: یکی از شهرهای ابهر در استان زنجان است و از شرق به خرمدره متصل می‌شود. زبان مردم این شهر ترکی آذربایجانی است.

شهر هیدج از بزرگترین تولیدکنندگان کفش کشور می‌باشد که البته در زمینه تولید کفش بچه گانه مقام اول را در کشور دارد.

به دلیل وجود شیب و کوه‌های شمالی و جنوبی این شهر دارای منابع آب زیادی می‌باشد و به دلیل وجود منابع آب سطحی و زیر زمینی فعالیت‌های کشاورزی رونق زیادی دارد.

از لحاظ آب هوایی هیدج دارای آب و هوای خیلی سرد و معتدل می‌باشد.

ره آوردهای این شهر کفش و محصولات کشاورزی میباشد.

+ ثبت آگهی هیدج