میناب

آگهی های شهر میناب: یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است.

شهر میناب به عنوان دومین شهر بزرگ استان هرمزگان، از طریق بزرگراه به بندرعباس و سپس به بندر خمیر متصل است.

میناب یکی از قطب‌های کشاورزی هرمزگان میباشد.


جاذبه‌های گردشگری این شهر قلعه بی‌بی مینو،
پل میناب، نخلستان‌ها و باغ‌های میناب، بام میناب، قلعه کردر، باغات کردر و باغات انبه بلیلی میباشد.

+ ثبت آگهی میناب