صفحه اصلی / شهر کسب و کار

مرکزی

استان مرکزی در سال 1326 تاسیس شد. مرکز آن شهر اراک می باشد. مساحت این استان 29,127 کیلومتر مربع است. آگهی های استان مرکزی: