کاوش‌بازار / شهر کسب و کار

فردیس

کسب‌وکارهای شهر فردیس: شهری در استان البرز می‌باشد. مهمترین میدان‌ها و بلوار های شهر فردیس میدان سرحد، میدان تندرستی، میدان عشاق و بلوار شهدای فردیس می‌باشد.

شهر فردیس از شمال با کرج ، از جنوب با ملارد و از شرق با اندیشه از استان تهران و از غرب با مشکین دشت همسایه است.

لیست شهرهااستان البرزثبت آگهی
سبد خرید