صفحه اول / شهر کسب و کار

رودآب

آگهی های شهر رودآب: یکی از شهرهای استان خراسان رضوی است. شهر رودآب در سال 1375 تاسیس شد.

این شهر در 45 کیلومتری جنوب شهر سبزوار واقع شده و 4942 کیلومتر مربع وسعت دارد.

موقعیت جغرافیایی آن از شمال و شمال شرقی با شهرستان داورزن و بخش مرکزی سبزوار، از شرق با شهرستان ششتمد،

و از جنوب با شهر انابد، از غرب با شهر شاهرود در استان سمنان همسایه است.

+ ثبت آگهی رودآب
سبد خرید