صفحه اول / شهر کسب و کار

درگز

آگهی های شهر درگز: شهری در استان خراسان رضوی است. شهر درگز در سال 1320 تاسیس شد.

این شهر در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد. نام پیشین شهر درگز محمدآباد ارباب بود. شهر درگز با مشهد 265 کیلومتر فاصله دارد.

زبان رایج در شهرستان و اکثر مناطق اطراف آن ترکی درگزی با لهجه خاص خود می‌باشد.

شهرستان درگز طوایف مختلفی چون ترک خراسان، کرد کرمانج، فارس، ترکمن، عرب و خاوری را در خود دارد که هر یک در بین خود به زبان‌های خود گفتگو می‌کنند.

+ ثبت آگهی درگز
سبد خرید