صفحه اول / شهر کسب و کار

خرو

آگهی های شهر خرو: از شهر های استان خراسان رضوی است. شهر خرو در سال 1378 تاسیس شد.

این شهر دارای 4 محله با نام‌های بهارستان، گلستان، شهرک‌ امام رضا (ع) و ساحل برج است.

همچنین مرکز جمعیتی شهرستان زبرخان خراسان رضوی است. فاصله این شهر تا مشهد 85 کیلومتر و تا نیشابور 18 کیلومتر است.

+ ثبت آگهی خرو
سبد خرید