صفحه اصلی / شهر کسب و کار

خراسان جنوبی

آگهی های خراسان جنوبی : استان خراسان جنوبی با مرکزیت شهر بیرجند در سال 1383 تاسیس شد. وسعت آن 151,193 کیلومتر مربع می باشد.