صفحه اول / شهر کسب و کار

حکم‌آباد

آگهی های شهر حکم‌آباد: این شهر در سال 1397 تاسیس شد. از توابع بخش عطاملک شهرستان جوین در استان خراسان رضوی است.

حکم آباد در حال حاضر قطب صنعتی دشت جوین است و مراکز صنعتی مهمی مانند شهرک صنعتی جوین، کارخانه ماشین‌های الکتریکی جوین (جمکو)

کارخانهٔ پارس فولاد سبزوار، کارخانهٔ گچ سبزوار، کارخانهٔ خوراک دام جوین در آن مستقر شده است.

+ ثبت آگهی حکم آباد
سبد خرید