جعفریه

آگهی های شهر جعفریه: از شهرهای استان قم در ایران است. این شهر در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شهر قم واقع شده است.

جعفریه در سال ۱۳۷۷ به شهر تبدیل شد. ره آوردهای این شهر گندم، جو، طالبی، انگور و انار میباشد.

+ ثبت آگهی جعفریه