صفحه اول / شهر کسب و کار

تربت جام

آگهی های تربت جام را مشاهده نمایید: تربت جام (جام، به‌معنای: شهرِ آرام‌ جای احمد جامی)

نام کنونی شهر از تربت شیخ احمد جام یکی از مکان‌های تاریخی این شهر است. این شهر در سال 1311 تاسیس شد.

+ ثبت آگهی تربت جام
سبد خرید