بهشهر

آگهی های بهشهر: از شهرهای استان مازندران است.

مردم این شهر به زبان‌های فارسی و مازندرانی سخن می‌گویند.

بهشهر به دلیل قرار گرفتن میان کوه و دریا، آب و هوای معتدل و مرطوب دارد.

انار یکی از محصولات مهم و ارزشمند برای بهشهر است که دارای شهرت جهانی می‌باشد کشاورزان از فروش آن سود خوبی می‌برند.

ره آوردهای این شهر انار، مرکبات، دوغیله، حلوای گردویی، نصیری و شالی و پشت زیک میباشد.

+ ثبت آگهی بهشهر