نرم افزار حسابداری

شرکت های تولید نرم افزار حسابداری بسیاری یک نسخه رایگان محصولات خود را در اختیار کاربران قرار می دهند تا استفاده کنندگان از این نسخه ها با آشنایی بیشتر و با هدف کارایی بهتر از ویرایش نهایی آنها هم بهره مند شوند.

مشخصات یک نرم افزار حسابداری مناسب چیست؟

1- بتوان پروژه های متعدد (نامحدود) را به صورت مجزا در آن تعریف کرد.
2- مراکز هزینه در نرم افزار حسابداری را در آن تعریف کرد.
3- ارائه سرفصلهای حسابداری مخصوص مشاغل پیمانکاری، پروژه ای، ساختمانی و امکان اصلاح و حذف آنها.
4- امکان دسته بندی و تعریف حسابهای جدید در سه سطح کل، معین و تفضیلی را داشته باشد.
5- امکان تعریف اشخاص به تفکیک پیمانکاران، کارفرمایان، کارمندان، کارگران، فروشندگان مصالح، شرکا، خریداران را داشته باشد.
6- بتوان در آن سرفصل های حسابداری به صورت تفضیلی شناور را تعریف کرد.
7- امکان ثبت قرارداد کارگران و سایر اشخاص و اعلام هشدار قبل از به پایان رسیدن قرارداد را داشته باشد.
8- امکان ثبت کارکرد کارمندان برای چندین پروژه به صورت همزمان را داشته باشد.
9- باید بتوان انواع حساب های بانکی و دسته چکهای آنها را در نرم افزار حسابداری تعریف کرد.
10- امکان تعریف تنخواه گردانها و ثبت هزینه های انجام شده توسط آنها به تفکیک پروژه ها را داشته باشد.

11- امکان انتقال بین حسابهای بانکی، تنخواه گردانها، صندوق را داشته باشد.
12- امکان پرداخت و دریافت علی الحساب برای هر پروژه در نرم افزار باشد.
13- امکان ثبت انواع هزینه ها به تفکیک هزینه های پروژه در دست اجرا، هزینه های اداری عمومی، هزینه های فروش داشته باشد.
14- دارای امکانات ثبت سند خودکار در هنگام ثبت دریافت یا پرداخت وجه نقد و یا چک باشد
15- دارای امکانات امکان دسته بندی و تعریف انواع مواد و مصالح در سه سطح رسته، گروه، کالا باشد.
16- امکان ثبت فروش و پیش فروش واحدهای تولیدی هر پروژه در نرم افزار حسابداری باشد.
17- دارای امکانات ثبت انواع چک های بانکی دریافتی، پرداختی و گردش آنها مانند: وصول، برداشت، برگشت، واگذار، ابطال باشد.
18- امکان ثبت انواع وجوه نقد دریافتی و پرداختی را داشته باشد.
19- بتوان صورت سود و زیان برای هر پروژه را به صورت مجزا در آن تعریف کرد.
20- امکان محاسبه سود و زیان هر پروژه به تفکیک را داشته باشد.

21- امکان تهیه لیست بدهکاران و بستانکاران به تفکیک پروژه ها را داشته باشد.
22- امکان تهیه گزارش از ریز هزینه های انجام شده در هر پروژه بصورت تفکیک باشد.
23- امکان تهیه گزارش گردش حسابها از کارفرمایان، پیمانکاران، شرکا، کارمندان، کارگران، تنخواه گردانها، خریداران در هر پروژه را داشته باشد.
24- امکان تهیه گزارش از چکهای برگشتی و ابطال شده دریافتی و پرداختی برای هر پروژه را داشته باشد.
25- دارای امکانات تهیه گزارش از گردش حسابهای بانکی، صندوق، تنخواه به تفکیک هر پروژه باشد.
26- امکان گزارش دفتر روزنامه را داشته باشد.
27- امکان گزارش گیری از دفتر کل را داشته باشد.
28- امکان گزارش گیری از ترازنامه را داشته باشد.
29- امکان تراز آزمایشی دو و چهار ستونی هر پروژه را داشته باشد.
30- دارای امکان ثبت سند خودکار در هنگام صدور فاکتور باشد.

31- بتوان در یک نرم افزار حسابداری مناسب، ثبت و ویرایش انواع فاکتورهای خرید، مصرفی، فروش، مرجوعی مصالح برای هر پروژه را انجام داد.
32- بتوان در یک نرم افزار حسابداری خوب، محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده در هنگام صدور فاکتور انجام داد.
33- باید دارای توان ثبت یادآوری و هشدار در تاریخ های مختلف باشد.
34- باید دارای توان هشدار تاریخ سررسید چکهای دریافتی و پرداختی در نرم افزار حسابداری باشد.
35- باید دارای توان ارسال پیام کوتاه به اشخاص جهت اطلاع رسانی از وضعیت حسابداری باشد.
36- نرم افزار حسابداری توانمند در بستن و انتقال حساب پروژه ها به تفکیک، به صورت خودکار در پایان سال باشد.
37- دارای امکان رأس گیری چک ها باشد.
38- یکی از مهمترین مشخصات یک نرم افزار حسابداری خوب و مفید باید دارای امکانات استفاده تحت شبکه باشد.
39- دارای امکان تعریف کاربران و امکان تعیین سطح دسترسی آنها باشد.
40- امکان گزارش گیری از عملکرد کاربران را داشته باشد.

41- باید بتواند از گزارش ها خروجی با فایل اکسل بگیرد.
42- جهت امنیت اطلاعات و داده ها باید بتواند اطلاعات هر پروژه را به صورت دستی و اتوماتیک پشتیبان گیری و بازیابی کند.
43- دارای نرم افزار چاپ چک باشد.
44- قابلیت اتصال به ماژولهای کاربردی مانند ماژول ارسال پیامک را داشته باشد.
45- دارای امکانات پشتیبانی و بروز رسانی اینترنتی و دسترسی از راه دور باشد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید